Η ομάδα

Chief architect engineer - Interior Designer

Μαρία Παπαχρήστου

Σπούδασε αρχιτέκτονας μηχανικός στην Facoltá di Architettura di Firenze της Ιταλίας με ειδίκευση στη μελέτη βιοκλιματικού σχεδιασμού. Έχει εργαστεί στο αρχιτεκτονικό γραφείο Ιmmobiliare la pogerina στην Φλωρεντία. Το έργο της εστιάζει στη μελέτη και κατασκευή κυρίως ιδιωτικών έργων, ξενοδοχείων, κατοικιών, γραφείων, χώρων εστιάσεως καθώς και την ανακαίνιση και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

Engineer - Project Manager

Γιώργος Άγας

Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Διαθέτει επιπλέον δίπλωμα οικονομικών σπουδών στον τομέα marketing (Diploma In Marketing, L.C.C.I, Marketing Certificate B.C.A. College). Το έργο και το αντικείμενο μελέτης του εστιάζει στην μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη ηλεκτομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε έργα ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων.

  • Σύνταξη Τοπογραφικού
  • Μελέτη, Έκδοση & Επίβλεψη οικοδομικών αδειών
  • Αρχιτεκτονική & Interior design
  • Κατασκευή & Επίβλεψη (turn-key solution)
  • Μελέτη & Σχεδιασμός Η/Μ εγκαταστάσεων
  • Project Management
  • Real Estate Consulting
  • Τεχνική υποστήριξη σε έργα που υπάγονται στο ν. ΕΣΠΑ